Tarikat nedir adlı yazımıza hayırla geldiniz. Bu yazımızda tarikat nedir sorusuna cevap vererek İslamda mezhepler konusuna değineceğiz. İnşallah faydalı olur.

Hedefi Allah rızası olan bir hareketin, ilahi ölçülere uyması şarttır. İlahi ölçüler, Kur’an ve Sünnet ile belirlenmiştir. Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu ölçülerin tamamına İslam denir.

Allahu Teala İslam’dan başka bir din, yol, felsefe ve hareketi kabul etmeyeceğini açıkça bildirmiştir. (Âl-i İmran, 85) Peygamber olarak gönderilen resulü Muhammed Mustafa (s.a.v) ise, dini hayatımızda kendisinin konumunu şöyle belirlemiştir:

“Kim, hakkında bizim (açık veya işaret yollu) emrimiz (ve müsaademiz) olmayan bir iş yaparsa o, (kişi ve işi Allah katında) reddedilir.”

Buhari, İ’tisam, 20; Müslim, Ekdiyye, 17; Ebu Davud, Sünnet, 5; İbnu Mace Mukaddime, 2.

Tarikat Nedir Hakkında Sorulan Sorular

Yukarıda anlattığımız delilleri okuyan veya işiten bir kimse, tabii olarak şu soruları sorabilir:

İslam‘dan başka hiçbir şey Allah katında kabul görmüyorsa, farklı isimlerle hayatımıza giren İslamda mezhepler ve terbiye yollarının (meşrep) yani tarikat nedir?

Tasavvuf ve tarikatların İslam ile alakası nedir?

Eğer İslam’ın parçası iseler, niçin farklı isimlerle anılıyor ve anlatılıyor? Bu değişik isimler ve ekoller dinî birliği bozmuyor mu?

Din bir değil mi?

Bu farklı mezhepler ve tarikat nedir? Bunlar da neyin nesi?..

Tarikat Nedir Hakkında Sorulan Sorulara Cevaplar

İslam tarihinde mezhepler ve tarikat hakkında bu tür sorular hep sorula gelmiştir. Bu sorulara kısaca şu cevabı verebiliriz:

Bütün hak mezhepler ve meşrepler, asla bir din değildir. Ancak dinin tefsirinden ve yaşanmasından ibarettir. Hiçbirisi dini tahrif ve tahrip etmez. Aksine dine hizmet eder. Her iki ekol de İslam’ın sukut ettiği ve içtihat yapılmasına imkan verdiği konularda, din adına sözcülük yapmış, mühim vazifeler görmüştür. Konumuz tarikat olduğu için biz, mezhepleri değil meșrepleri yani tarikat yolunun ne olduğunu ele alacağız.

Tarikat nedir sorusuna cevap aramadan önce tasavvufun doğru anlaşılması gerekir. Tasavvufu bir tabu gibi göstermek yanlıştır. Bu hususta tasavvuf nedir adlı dev rehberimizi ve tasavvuf ne demek adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Mezhep Tasavvuf ve Tarikatlar Nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tarikat nedir konusunu iyice kavrayabilmek için öncelikle tasavvufun iyice anlaşılması gerekir. Bu yüzden kısaca tasavvuf nedir ondan bahsedelim.

Tasavvuf akılla anlaşılamaz, dille anlatılamaz, yanına yanaşılamaz bir şey değildir.

Tasavvufun kelime anlamı kolaydır fakat yaşantı olarak tatbiki zordur.

Tasavvuf tenkide açıktır. Doğru ve yerinde tenkitler tasavvufu batıl inançlardan temizler. Yanlış ve usulsüz tenkitler ise fitne olur, düşmanlık ateșini alevler. Tasavvuf ve tarikatlar yoluna hem adım atan hem de taş atan onu iyi tanımalıdır. Yoksa birisi cehalet, diğeri de gaflet ile kul hakkı yemiş, insana haksızlık etmiş olur. Bu ise aynı dünyayı paylaştığı bir insana değer vermemek, onu hiç saymaktır.

Tarikat Nedir Amacı Nedir?

Öncelikle şunu kabul etmek gerekir:

Tarikat yeni bir din değildir, dini yeni bir anlayışla takdim şeklidir. Bu takdim her devre göre az çok değişse bile, değişmeyen şey tarikat düşüncesi, yolu, temel usulü ve hedefidir.

Tarikat nedir adlı yazımızın sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur, hayırla kalın Allah Teâlâ’ya emanet olun.

İlgili Yazıları Okursan Konuyu Daha İyi Anlayabilirsin İnşallah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir